SECOND OPINION

Driver du rekryteringsprocessen själv och måste göra ett val mellan två superkandidater? Eller har du redan ett stort kontaktnät och känner till den personen som du funderar på att rekrytera? Kanske är det dags att låta någon inom företaget eller organisationen ta ett kliv till en ny tjänst?

Vi hjälper dig gärna med det sista och avgörande steget i rekryteringsprocessen på ett korrekt och säkert sätt. Låt oss genomföra en Second Opinion och utvärdera kandidaten/kandidaterna med hjälp av vetenskapliga beslutsunderlag istället för att gå på enbart din magkänsla.

Djupintervju och vetenskapligt baserade tester som grund för ditt val

För att du ska känna dig trygg i ditt val, har vi möjlighet att ta fram ett stort antal olika rapporter gällande exempelvis färdighet, motivation, personlighet och begåvning - allt utifrån de krav som tjänsten kommer att ställa.

Självklart arbetar vi med transparens och återkoppling till både dig som beställare och även som kandidat. Som ett beslutsstöd levererar vi en skriftlig rapport som sammanfattar utfall av slutförda tester och djupintervju. Vi har anpassat vårt arbetssätt och rekommendationer till ISO 10667.

En Second Opinion tar cirka 5-10 dagar att genomföra. Ett tids- och kostnadseffektivt sätt att säkerställa ditt rekryteringsbeslut.

Senast tillsatta

  • Com Hem söker kommunikatör med projektledaregenskaper
  • Digital marknadsprojektledare med fokus på webb till DigitalRo...
  • Webbredaktör till EVRY
  • Marknads- och Kommunikationsansvarig till Svenska Livräddnings...