Skip to content

Executive Search

Vi kan rekrytera rätt ledare, till rätt position!

Att hitta rätt ledare till rätt marknadsavdelning kräver lång erfarenhet och en rekryteringsprocess som fungerar. För att lyckas med de mest exekutiva rollerna så krävs ibland en mer nischad och exekutiv process! Läs mer om hur vi arbetar för att säkerställa träffsäkerhet genom Executive Search!

Exekutive Search – så här går det till!

Genom KIMMs tjänst Executive Search arbetar vi för att säkerställa att våra kunder anställer de ledare eller specialister som har bäst förutsättningar att nå och överträffa sina mål. Executive Search är viktiga och verksamhetskritiska investeringar för organisationen. Vi kvalitetssäkrar processen där det är som mest viktigt, genom till exempel arbetspsykologiska tester, färdighetstester, bakgrundskontroller, referenser och strukturerade intervjuer.

Varje kontakt med en kandidat är en möjlighet att marknadsföra och sälja in er som företag, vilket stärker er attraktionskraft på arbetsmarknaden. Med KIMMs får du en partner som arbetar proaktivt för att säkerställa att ditt företag attraherar och rekryterar de bästa ledarna för din organisation.

När passar en Exekutive Search?

Vi vet hur svårt det kan vara att rekrytering in kompetens för de där svåra rollerna. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt person, med rätt bakgrund, och stärker er ekonomiavdelning.

Är det en nischad roll? Saknar du rätt nätverk? En specialiserad rekryteringsbyrå sitter på kunskapen för att hitta rätt specialist eller ledare för er organisation.

Vi har lång erfarenhet av rekrytering och search. Vi har dedikerade Talent Acquisition Specialister som jobbar dagligen arbetar med search.

Att rekrytera en ledande roll inom ekonomi kan vara en tidskrävande process, särskilt om man letar på egen hand. Med Exekutive Search kan ni spara tid och resurser genom att låta experterna hantera letandet och urvalsprocessen.

Vi finns i övriga Sverige också

Vi älskar Göteborg och Västkusten men vi arbetar med rekrytering inom PR i hela Sverige. Dessutom har vi lokala kontor även i Malmö/Öresund och Stockholm.