Förenkla är 2019 års ledord!

Vi har nu klickat fram till ett nytt år och jag precis som många andra reflekterar över vad jag tror kommer bli viktigt för 2019, med fokus på att bygga starka marknads- och kommunikationsavdelningar.

Förenkla tror jag är ett starkt ledord 2019, vi vill sträva efter enkelhet. Med enkelhet menar jag att vi alla behöver hitta verktyg för att kommunicera, analysera och automatisera. När detta arbete är gjort ges det plats för kreativitet. Nästa komponent i detta arbete är att inkludera HR-avdelningen för att prata om brandingfrågan. Jag tror att 2019 blir året då vi börjar att sudda ut begrepp som consumer brand och employer brand och tar ett helhetsgrepp om att se branding som en paraplyfråga.

När tekniken nu tagit en större plats blir också mänskligheten viktig att värna om. Hållbarhet, både för världen och individen, är något alla företag måste ha på agendan. Hur ska man orka vara öppen för ständigt lärande om man inte hittar tid och rum för återhämtning. Därför blir mitt fokus under 2019 att bygga vidare på mitt bidrag till en företagskultur som främjar självledarskap, nyfikenhet och samarbete. För att lyckas bygga en ständigt lärande organisation inom ett föränderligt affärsområde som kommunikation och marknad måste dessa faktorer vara en naturlig del av bolagets dna. Vi behöver också tänka på mångfalden, för att bli våra bästa jag behöver vi omge oss av personer som bidrar med andra perspektiv och som utmanar och kompletterar den vi är.

Jag är trött på det breda begreppet digitalisering. 2019 borde vi enas om att det är en hygienfaktor och försöka identifiera på vilket sätt digitaliseringen kan hjälpa oss att utvecklas. Inom affärsområdet KIMM möter jag dagligen kunder som vill anställa någon med begreppet digital i titeln, då ställer jag alltid frågan, vad betyder detta för er, och hur ser ni på digitaliseringen i ert företag? Digital och teknisk kunskap är en färskvara så kompetensutveckling inom området är nödvändigt för samtliga inom ett företag.

För att framtidssäkra era marknads- och kommunikationsavdelningar 2019 sammanfattar jag här vilka frågor jag ser som viktiga att fokusera på =>

Jag heter Annika Bagge och är Branding & Attraction Manager på KIMM och Wise Professionals. Jag älskar att prata om hur man bygger framgångsrika organisationer genom medarbetare – branding, attraktion, utbildning och rekrytering. Tycker du om att prata om samma saker, hör av dig till mig så tar vi en kaffe!

Dela