Wise Groups samhällsengagemang

Att ge stöd till människor, både ur ett övergripande perspektiv och ner på individnivå, är något som driver hela vår verksamhet och präglar vårt samhällsansvar.

Med anledning av bland annat kriget i Syrien finns idag finns ett mycket stort behov av att hjälpa människor på flykt. Vi på Wise skänker pengar till Röda Korset som finns längs flyktingvägarna, och stödjer även organisationen Den Korta Vägen som förmedlar arbete till nyanlända. Genom att rekrytera genom dem hjälper vi till ytterligare. Varje år samlar vi också in kläder som vi skänker till Stadsmissionen och andra behövande.

Vi stöttar även Mentor Sverige som arbetar för att ungdomar ska få chansen till en hälsosam och drogfri utveckling i livet – bland annat genom att erbjuda vuxna samtalspartners (mentorer). En annan betydande aspekt av vårt samhällsansvar är att vi deltar i forskning om arbetsplatser som äger rum på universitet och högskolor.

Många av våra medarbetare har dessutom själva kommit med egna initiativ för miljö- och samhällsengagemang – vilket går helt i linje med vad vi på Wise ständigt uppmuntrar till. För vi vet att när människor utvecklas och får möjlighet att göra sådant de är bra på kan de förändra världen.