Vi samarbetar med Talent Board för kvalitativ kandidatupplevelse

Rekryteringsbyrån Wise Professionals samarbetar med Talent Board, en ideell organisation som tillsammans med sina sponsorer arbetar för att skapa och sprida kunskap om kvalitativa kandidatupplevelser och hur de påverkar företagen som rekryterar. Med hjälp av internationella undersökningar tar de reda på hur det ser ut idag, hur det utvecklas och hur de allra bästa gör för att skapa den mest positiva kandidatupplevelsen i sina rekryteringsprocesser.

”Genom att sponsra Talent Board får vi tillgång till all kunskap de har och kan sprida det vidare till svenska företag och våra kunder. Det gör att vi kan ge råd i ett internationellt perspektiv och utveckla tjänster som hjälper våra kunder att rekrytera rätt kompetens samtidigt som de stärker sitt varumärke och affärerna. Idag är konkurrensen global och kandidatupplevelsen påverkar både varumärket och affärerna. Därför ser vi det som strategiskt viktigt att ha ett nära samarbete med Talent Board”, säger Annika Bagge, Branding & Attraction Manager på Wise Professionals.

USA-baserade Talent Board som arbetar globalt, gör en årlig rapport om kandidatupplevelse i Nordamerika (USA och Kanada), EMEA och APAC. Rapporten, The Candidate Experience Survey, bygger på undersökningar bland tusentals personer som sökt jobb på ett hundratal företag och organisationer över hela världen. Dessutom identifierar Talent Board världens bästa företag inom kandidatupplevelse, delar ut det eftertraktade Candidate Experience Award och tar reda på vad de gör för att ständigt förbättra sina rekryteringsprocesser. Målet är att sprida kunskapen och inspirera fler företag att se rekrytering som det strategiska verktyg de helt enkelt inte klarar sig utan. Ett verktyg som gör att alla som söker ett jobb blir ambassadörer som stärker företaget – även om de inte får jobbet.

”Att utveckla rekryteringen och lyfta kandidatupplevelsen borde vara en prioriterad angelägenhet för alla företag, säger Kevin Grossman, President of Global Programs at Talent Board. Faktum är att vi är alla ständiga kandidater såväl som potentiella kunder oavsett generation eller kön, färdigheter eller erfarenhet, och negativa upplevelser kan bidra till miljoner dollar i förlorade intäkter. Genom att delta i Talent board CandE Benchmark Research Program, kan organisationer få hjälp att se ändringar i rekryteringsprocessen och hitta verktyg som hjälper dem att leverera bättre kandidatupplevelser och därmed påverka på sista raden. Vi är mycket glada över att att Wise Professionals har anslutit sig till vårt globala uppdrag”, säger Kevin Grossman, President of Global Programs at Talent Board.

Om Talent Board

Talent Board är den första och största ideella organisationen som syftar till att höja och främja en kvalitativ kandidatupplevelse. Organisationen, Candidate Experience Awards-programmet och dess sponsorer har till uppgift att belysa kandidatupplevelsen under hela rekryteringsprocessen och att ändra sättet på vilket kandidater oftast behandlas idag.

Varje år skickar deltagande företag undersökningar till hundratusentals kandidater (både de som fått jobben och inte) för att ta reda på deras erfarenheter av rekryteringsprocessen. Denna vetenskapligt underbyggda datainsamling möjliggör för företagen att se hur de lyckas med sin kandidatupplevelse, både internt och i förhållande till resten av branschen.

Wise Professionals är rekryteringsbyrån där alla är specialister inom attraktion och rekrytering. Vi samlar oss kring en vision – att utmana branschpraxis och ständigt förnya synen på rekrytering. Vi hjälper våra kunder med hållbara rekryteringslösningar. Med våra personliga möten, nätverksträffar och vår rekryteringsskola är vi en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. Genom våra över 12 000 möten per år får vi en unik inblick i trender, nutidens och framtidens arbetsliv.