Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Skip to content

Rekrytering till Hjärnfonden

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Hjärnfonden har till uppgift att samla in och fördela medel till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. För att kunna fortsätta detta viktiga arbete valde Hjärnfonden under 2016 att göra en stor satsning på digitalisering och insamling. Man behövde växa, både intäktsmässigt och med fler medarbetare, hitta nya rutiner och arbetssätt, genomföra digitala satsningar, tydliggöra kanalval och bygga ett internt insamlingsteam.
Success Story

Minutplanerad projektplan

Bland rollerna som skulle rekryteras fanns Projektledare, Webbansvarig och Ansvarig för Påverkan- och Opinion. Totalt var det sex nya medarbetare som skulle rekryteras. Vid den här typen av större rekryteringar behöver vi engagera fler kollegor och dotterbolag internt, berättar Anna Bjerkelius ansvarig rekryteringskonsult på KIMM. För att säkerställa att vi jobbade med rätt urvalsmetoder och hade den specialistkompetens som krävdes valde vi att involvera våra kollegor från både Wise Professionals och K2 Search.

Projektet hade en tuff tidsplan och noga planering redan från start, berättar Anna vidare. Det blev viktigt att så tidigt som möjligt ha en dialog kring förväntningar, för att stämma av att båda parter hade samma idé om slutmålet, om tidsplanen och kanske framför allt om slutkandidaterna. Vi skulle skriva kravprofiler och annonser för sex olika roller, och efter urvalsarbetet väntade otaliga intervjuer och personbedömningar. Det var ett arbete som skedde på löpande band, men som fortfarande var tvunget att hålla en hög kvalitet. Även den rekryterande chefen,Anna Hemlin, Generalsekreterare på Hjärnfonden hade ett tufft arbete framför sig med CV-screening, intervjuer och beslut om anställning. Inga sidosteg fick göras från den minutplanerade projektplanen, berättar Anna.

Nätverk avgörande för att hitta kandidater

En av utmaningarna med rekryteringsprocessen var att Hjärnfonden ville få in personer som redan hade erfarenhet av att driva liknande projekt inom insamling. Hjärnfonden befann sig i en stark tillväxtfas och ville knyta till sig personer som snabbt kunde komma in i sin roll och bidra till verksamheten. Personer som hade stor kunskap kring digitala lösningar och som kunde bidra till byggandet av den nya insamlingsorganisationen.

Den typen av kravprofil kan få konsekvenser på urvalsarbetet, menar Anna Bjerkelius. Även om vi skulle få in flera bra ansökningar så riskerar urvalet att bli snävt med en så pass tydlig kravprofil och önskelista. Vi förstod tidigt att vi snabbt behövde komplettera detta roliga och viktiga uppdrag med annonsering i digitala kanaler och search samt sprida information om rollerna i våra externa och interna nätverk. Framför allt ha en dialog med tidigare sökande och kandidater som idag finns i våra nätverk. Det gjorde att vi fick en bredare spridning och att vi snabbt kom ut till potentiella kandidater som inte alltid nås av en annons.

Anna tyckte att det var ett både spännande och utmanande uppdrag och känner sig framför allt stolt över att få vara delaktig i Hjärnfondens arbete att samla in pengar till forskning.

I skrivande stund har alla de nya medarbetarna kommit på plats hos Hjärnfonden, och den nya insamlingsorganisationen börjar ta form. Läs gärna mer om deras viktiga arbete på www.hjarnfonden.se.

Om du vill veta mer om KIMM och hur vi skulle kunna hjälpa dig – kontakta oss!