Skip to content

Yrkesguide: Kommunikationschef

Vad innebär det egentligen att jobba som kommunikationschef? Vad behöver man för utbildning, vilka är ens ansvarsområden och arbetsuppgifter – och vilka personliga egenskaper är viktigast för att lyckas i rollen? Här hittar du allt om vad en kommunikationschef både gör och tjänar.

Vad gör en kommunikationschef?

Som kommunikationschef har du som uppgift att leda och utveckla arbetet på kommunikationsavdelningen på ett företag eller i en organisation. Rollen kan även kallas kommunikationsansvarig, marknads- och kommunikationschef, kommunikationsdirektör eller CCO (Chief Communication Officer). Kommunikationschefen har det övergripande ansvaret för vilket budskap som företaget eller organisationen förmedlar – både externt och internt.

I en stor organisation, där kommunikationsavdelningen har många medarbetare, fokuserar kommunikationschefen framför allt på ledarskap och strategi. I en mindre organisation blir din roll som kommunikationschef ofta mer operativ. Den kan då även innefatta att själv producera visst marknadsmaterial eller genomföra kommunikationsaktiviteter. Som kommunikationschef rapporterar du i regel direkt till VD och ingår ofta i företagets ledningsgrupp.

Vanliga arbetsuppgifter för en kommunikationschef

 • Huvudansvar för företagets/organisationens visuella varumärke, tonalitet och budskapsplattform
 • Ta fram övergripande kommunikationsstrategier och säkerställa att dessa följs
 • Sätta upp strategiska mål och KPI:er för det externa och interna kommunikationsarbetet
 • Följa upp resultat av kampanjer och andra kommunikationsinsatser
 • Agera beställare gentemot externa samarbetspartners, som t.ex. reklam- och PR-byråer
 • Rekrytera och leda medarbetare på kommunikationsavdelningen
 • Agera kommunikationsrådgivare åt VD och övriga ledningsgruppen
 • Stötta chefer och medarbetare i olika kommunikationsfrågor
 • Ingå i organisationens arbetsgrupp för krishantering

Lön – vad tjänar en kommunikationschef?

Månadslönen för en kommunikationschef varierar från ca 48 000 till uppemot 90 000 kronor, beroende på din tidigare erfarenhet, antal anställda och hur stort ansvar rollen innebär. Löneökningarna över tid är generellt högre i den privata sektorn än i den offentliga. Medan kommunikationschefer i åldersspannet 35-44 år tjänar ungefär lika mycket i de två sektorerna är genomsnittslönen för åldersspannet 45-54 år hela 18 000 kronor högre för privatanställda än offentliganställda. (Källor: Unionen, SCB)

Framtiden för kommunikationschefer

Det föränderliga medielandskapet, liksom ökade möjligheter till mätbarhet, ställer allt högre krav på kommunikationschefer att hålla sig uppdaterade inom digitala verktyg och kanaler. Framtidens kommunikationschef behöver vara skicklig på att rekrytera eftertraktad kompetens till sitt team – och kunna avgöra vilka funktioner som istället kan köpas in från konsulter och byråer. Samarbetet med HR för att bygga ett starkt employer brand blir också viktigare för kommunikationschefen framöver.

Behöver du rekrytera eller hyra en kommunikationschef?

På KIMM jobbar vi kvalitativt med siktet inställt på att hitta den perfekta matchningen. Med oss som partner, hittar vi snabbt rätt Kommunikationschef för just era behov!

Utbildning och erfarenhet – hur blir man kommunikationschef?

En kommunikationschef är sällan nyexaminerad, utan har i regel ett antal års erfarenhet av att arbeta operativt inom kommunikationsområdet. I grunden finns ofta en högskoleutbildning inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller journalistik. Även ekonomiutbildning förekommer. Ibland har kommunikationschefen även genomgått kompletterande utbildningar inom ledarskap och/eller projektledning.

En kommunikationschef kan tidigare ha haft roller som exempelvis kommunikatör, kommunikationsstrateg, informatör eller journalist. Tidigare erfarenhet av chefsbefattningar med personalansvar är meriterande för dig som söker din första tjänst som kommunikationschef.

Personliga egenskaper för att lyckas som kommunikationschef

Precis som inom alla yrken inom kommunikation behöver du som kommunikationschef vara öppen och intresserad av din omvärld. Du behöver kunna tänka analytiskt och strategiskt för att formulera och uppnå organisationens önskade varumärkesposition på lång sikt, liksom affärsmål och KPI:er på kortare sikt. Goda ledaregenskaper är också viktiga, liksom förmågan att bygga starka relationer såväl inom som utanför din organisation.

För att kunna kommunicera på rätt sätt i en eventuell krissituation – internt och externt – behöver du vara både proaktiv och kunna fatta snabba beslut vid behov. Som kommunikationschef kan du även behöva representera företaget gentemot media, vilket ställer krav på att kunna behålla lugnet och formulera genomtänkta svar även under press.

Fler viktiga personliga egenskaper hos en kommunikationschef:

 • Strategisk
 • Analytisk
 • Strukturerad
 • Resultatinriktad
 • Nyfiken
 • Trygg

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Event

Webinar 24-månadersregeln

mångfald i rekrytering
Blogg

”Diversify or die” – Rekryterarnas roll i mångfaldsfrågan.

I dagens dynamiska och globaliserade värld är mångfald och inkludering inte längre en lyxfråga utan en nödvändighet för företagens överlevnad och framgång. Det låter rimligt, ellerhur? Ändå är vi långt ifrån målet här i Sverige. I våras hade Wise Professionals nöjet att prata med Amanda Lundeteg, VD för Allbright om ämnet.
konsult marknadsföring kimm
Success Story

Stärk ditt marknadsteam med en konsult!

Läs vår success story, ett case med Wolters Kluwer, där deras Marketing Director berättar varför de valt att ta in två konsulter genom oss på KiMM.
Trender inom marknadsföring
Blogg

Fall inte för nästa trend, men hamna inte efter heller.

Som marknadsförare idag ingår det nästan i arbetsbeskrivningen att vara en mångsysslande generalist. Med tanke på hur snabbrörligt landskapet vi lever i är, med nya kanaler, plattformar och tekniker som ploppar upp varje dag så hjälper det om vi är nyfikna av naturen. Men var får nyfikenheten plats att frodas om kalendern är full?
Blogg

Hur ser framtiden ut för inhouseavdelningen?

I USA har ca 80% av företagen en egen inhouseavdelning för marknadsföring. I Sverige ligger siffran runt 60%. Innebär detta att reklambyrån är död? Att alla borde ha en inhousebyrå? Och hur jobbar vi bäst med konsulter och specialister?
Success Story

Att rekrytera en nyckelperson snabbt & kostnadseffektivt!

Att snabbt hitta en medarbetare som passar in i kulturen, förstår affären och projektleder som en stjärna var uppdraget. Läs mer om hur KIMM stöttade Marknadsföreningen Stockholm när dem behövde en ny Medlemsansvarig.
Event

Nätverket MiS Inhousecheferna: Ledarskapet och kulturen – viktiga framgångsfaktorer

Event

E-kaffe med årets marknadschef!

Event

Wiseful Learning #37 – Rekryteringsbolagen – Näringslivets grindvakter

Guide

Strategier och trender 2024

Efter ett utmanande år där marknads- och kommunikationsavdelningar stått inför budgetmässiga prövningar och resursbegränsningar, är det nu dags att blicka framåt. Utforska strategierna och trenderna som kommer vara avgörande för att ta marknadsföring till nya höjder. Följ med oss när vi granskar hur personalisering blir nyckeln till att skapa meningsfulla upplevelser och når målgrupper på djupet.
Blogg

Så leder du ett hållbart och framgångsrikt marknadsteam

En roll med stora utmaningar i ständig utveckling. Marknadschefen förväntas ofta ha svar på allt – men hur skapar man ett hållbart team och vad ska man lägga fokus på? Experterna Marie och Maggie ger sina bästa tips för hur man lyckas i sin roll i tuffare tider.
Blogg

Vinn en exklusiv Teamutvecklings-workshop!

Vill du ta ditt team till nya höjder? Nu har du chansen att vinna en spännande och interaktiv workshop i teamutveckling från vår partner Alva Labs! Den är speciellt anpassad för upp till 10 personer. Under 1,5 intensiva timmar kommer ni tillsammans att utforska och utveckla er teamdynamik på djupet.
Blogg

Retorik 101: Så kommunicerar du marknadsavdelningens värde

En stor del av ditt jobb som marknadschef är att kommunicera marknadsavdelningens värde och bidrag till företagets framgång. En välutformad och övertygande kommunikation är nyckeln till att intebara stärka ditt team utan också att få övriga delar av organisationen att förstå och uppskatta den betydelsefulla roll som marknadsföring spelar.
Blogg

Minskad marknadsbudget? Prioritera rätt!

I en värld där företagsbudgetar ständigt är under press är det inte ovanligt att marknadsavdelningar får klara sig med mindre resurser – både i form av pengar och medarbetare/kompetens. Men även om du har en minskad marknadsbudget finns det många sätt att nå dina mål utan att bränna hål i fickan. Så med en minskad budget? Var bör du lägga din tid?
Blogg

Från brand fatigue till mer hjärta och integrering

Aldrig någonsin har omvärlden förändrats i den takt som den gör idag. De senaste åren har vi sett en explosion av innovationer och teknik som har förändrat sättet vi når ut till och engagerar våra målgrupper. I en värld som ständigt förändras blir marknadsförarens roll att lyckas sticka ut ur bruset och att lyckas anpassa sig efter det ständigt föränderliga beteendet hos målgruppen. Vilka trender kommer att färga marknadsföringslandskapet under de kommande 10 åren?
Blogg

Marknadsbranschens (r)evolution – har vi hängt med?

Under de senaste tio åren har marknadskommunikation utvecklats i en rasande takt. Med ökad användning av teknologi och förändrade konsumentbeteenden har yrkesområdet genomgått en betydande förändring. Frågan är, har vi hunnit med?
Event

Upptäck kraften med ChatGPT inom marknadsföring

Webinar
Blogg

Gasa eller bromsa i lågkonjunktur?

Visste du att studier av tidigare lågkonjunkturer visar tydligt att de som vågade agera kraftfullt genom att prioritera, investera och satsa på optimering var de som klarade sig bäst?
Event

Så bygger du ett hållbart marknadsteam!

Blogg

Från litet till mellanstort marknadsteam

Din organisation har gått från att ha en marknadsperson, den där multikreatören som förväntas leverera alltifrån strategi till produktion till att nu bestå av ytterligare en specialist eller koordinerande kompetens. Nu står ni inför expansion igen. Hur går man från att vara ett litet marknadsteam till att växla upp, hitta fler specialister och bli ett mellanstort marknadsteam? Vilken väg ska NI välja? Och innebär ett mellanstort team att vi gör ALLT internt? Det djupdyker vi i den här bloggen.
Ta del av mer inspiration