Interim chef inom marknad och kommunikation

Det finns många orsaker varför din organisation kan behöva fylla en position tillfälligt. Vakanser, föräldraledighet och tidsglapp mellan två anställningar är vanliga situationer då behov av interim chef kan uppstå. Vi på KIMM vet att behovet kan uppstå mer eller mindre plötsligt. Därför har vi gjort det till vår ambition och vår styrka att bygga och vårda ett nätverk av personer med kompetens och erfarenhet av ledarskap, som kan inta en positition som interim chef. Vårt unika nätverk gör oss snabbfotade och alltid nära kandidatmarknaden. På så vis kan vi stå redo att möta era behov när de uppstår.

Mer om nätverket

Vi på KIMM träffar dagligen kandidater som är intresserade och har erfarenhet på olika nivåer av att arbeta som interima chefer inom marknad och kommunikation. Vårt nätverk av kandidater utökas kontinuerligt och vi har därför löpande kontakt med många startklara kandidater. Om ett behov av en interim chef uppstår i din organisation så hjälper vi gärna till och eftersom våra kandidater är nischade inom just marknad och kommunikation kan du räkna med en träffsäker matchning.

 

Kontakta oss

Processen

När behovet av en interim marknadschef eller interim kommunikationschef uppstår börjar vi med att genomföra en gemensam behovsanalys och sätter oss in i vad din organisation behöver. I vårt nätverk av interima chefer matchar vi sedan lämpliga kandidater baserat på era kriterier. Det sker genom kompetensbaserade intervjuer och personlighetstester. De flesta av våra kandidater kan starta inom loppet av två veckor – i vissa fall redan imorgon. Oavsett om du behöver lösa en vakans, ett tidsglapp mellan två anställningar eller en föräldraledighet är vi redo med vårt bearbetade nätverk och hjälper gärna till att på kort tid lösa era behov av interima chefslösnigar.

 

Process för rekrytering av interim chefskonsult

 

För dig som är intresserad av att arbeta som interim chef via KIMM

KIMM erbjuder dig en möjlighet att på kort tid bredda dina kunskaper och erfarenheter i en ny organisation. I de flesta fall krävs tidigare ledarerfarenheter, men inte alltid. Under uppdraget finns vi nära till hands och stödjer dig för att samarbetet med uppdragsgivaren ska fungera så bra som möjligt. Marknadsmässig lön, kollektivavtal och ett brett nätverk till andra interima chefer är en del av vårt erbjudande. Många av våra nuvarande interima chefer går mellan uppdrag och i vissa fall blir dom övertagna till våra kunder. Vi jobbar med några av Sveriges mest välkända och starka varumärken.

Är du intresserad av vårt nätverk med interima chefer och att ha möjlighet att hitta en position som interim chef inom marknad och kommunikation hos en av våra kunder, kontakta oss på KIMM.

Rekryteringsprocess för interim chefskonsult