Skip to content

Yrkesguide: Marknadskonsult

Vad innebär det att vara en marknadskonsult? Vilka arbetsuppgifter kan du förvänta dig, och vilka egenskaper är viktiga för att lyckas i yrket? I den här yrkesguiden får du svar på dessa frågor och mycket mer. Läs vidare för att få reda på hur du blir en framgångsrik marknadskonsult och vilka framtidsutsikter yrket har.

Vad gör en marknadskonsult?

En marknadskonsult är för det mesta anställd på en marknadsföringsbyrå och hjälper byråns med både strategiska och operativa marknadsföringsinsatser. Man kan också arbeta som tillfällig, extern resurs på ett företags marknadsavdelning.

En marknadskonsult bidrar bland annat med att utveckla och implementera effektiva marknadsstrategier. Det innebär till exempel att analysera marknadstrender, konkurrenter och kundbeteenden för att hitta de bästa sätten att nå målgruppen och öka försäljningen. 

Digitaliseringen och vår tekniska utvecklingen har gjort det enklare och mer effektivt att både skapa och distribuera innehåll och kampanjer. Men det har också medfört en högre konkurrens. Det är svårare att göra sig hörd i bruset. Av den anledningen ser behovet av kompetenta marknadskonsulter ut att fortsatt vara stort, inom flera olika branscher inom både privat och offentlig sektor.

Vanliga arbetsuppgifter för en marknadskonsult

En marknadskonsult kan ha en rad olika arbetsuppgifter, beroende på företagets behov och bransch. Här är några exempel på vanliga arbetsuppgifter:

  • Marknadsanalys: Analysera marknadstrender, konkurrenter och kundbeteenden för att identifiera möjligheter och utmaningar.
  • Strategiutveckling: Skapa och implementera marknadsföringsstrategier som är anpassade till företagets mål och resurser.
  • Kampanjplanering: Planera och genomföra marknadsföringskampanjer, inklusive att välja rätt kanaler och budskap för att nå målgruppen effektivt.
  • Rådgivning: Ge råd till företagsledning och marknadsföringsteam om bästa praxis och trender inom marknadsföring.
  • Skapa innehåll: Skriva artiklar, nyhetsbrev och inlägg till sociala medier

Resultatuppföljning: Mäta och analysera effekterna av marknadsföringsinsatser för att optimera framtida kampanjer och strategier.

Löneanspråk för en marknadskonsult

Lönen för en marknadskonsult varierar beroende på faktorer som erfarenhet, geografisk plats, bransch och om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. 

Generellt sett kan en nyutexaminerad marknadskonsult förvänta sig en ingångslön på omkring 30 000-35 000 kronor per månad. Efter några års erfarenhet kan lönen stiga till 40 000-50 000 kronor per månad eller högre, beroende på din kompetens och prestationer.  

Offentlig sektor tenderar att ha lägre löner än privat sektor. Genomsnittslönen för en marknadskonsult i offentlig sektor ligger på knappt 46 000 kronor medan motsvarande roll i privat sektor tjänar knappt 49 000 kronor per månad.

Det är också värt att notera att lönen för marknadskonsulter kan variera beroende på var i landet du arbetar, med högre löner i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö. (Källa: Ratsit)

Utbildning till marknadskonsult

För att arbeta med marknadsföring och som marknadskonsult behövs det ofta en högre utbildning inom marknadsföring, företagsekonomi eller kommunikation. På högskolor och universitet erbjuds det både längre utbildningar och kurser, både på grundnivå och en mer avancerad nivå. Det går även att studera på yrkeshögskola. Dessa utbildningar har ofta en mer praktiskt inriktning och lärarna arbetar ofta själv i branschen. 

Men det finns andra möjligheter att ta sig in i branschen. Genom att kombinera tidigare arbetslivserfarenhet med kompletterande kurser går det också att bli en framgångsrik marknadskonsult. Det är inte ovanligt att personer med bakgrund inom till exempel IT, design eller ekonomi, utökar sin kompetens med digital marknadsföring, content marketing eller marknadsanalys.

Behöver du rekrytera eller hyra en marknadskonsult?

På KIMM är vi specialister på rekrytering inom marknadsföring och kommunikation. Vi hjälper dig hitta precis den kompetens du behöver. 

Marknadskonsultens framtida roll

Marknadsföringslandskapet förändras ständigt, och marknadskonsultens roll kommer troligen att fortsätta att utvecklas i takt med teknikens framsteg och förändrade kundbeteenden. Digital marknadsföring blir allt viktigare, och det är förväntat att marknadskonsulter kommer att behöva anpassa sig till nya plattformar, verktyg och metoder för att hålla sig konkurrenskraftiga.

En marknadskonsult kommer behöva kompetens och förståelse för hur kommunikation på digitala plattformar förändras. Möjligheten att mäta och följa upp resultat ställer högre och högre krav på dataanalys, framtidens marknadskonsult kommer behöva vara både en kreatör och en analytiker. 

Fördelaktiga egenskaper hos en marknadskonsult

Det finns flera personliga egenskaper som är fördelaktiga för en marknadskonsult. 

Analytisk förmåga: Som marknadskonsult förväntas du hantera och analysera stora mängder data från olika källor. En stark analytisk förmåga hjälper dig att snabbt dra slutsatser och fatta välgrundade beslut baserade på data.

Kommunikationsförmåga: Att kunna kommunicera tydligt och effektivt, både i tal och skrift, är viktigt för att förmedla dina idéer och strategier till kollegor, kunder och samarbetspartners.

Kreativitet: En god kreativ förmåga hjälper dig att tänka utanför boxen och hitta nya, innovativa sätt att nå ut till målgruppen och skapa engagemang kring ditt företags produkter eller tjänster.

Projektledning: Som marknadskonsult kommer du ofta att hantera flera projekt samtidigt, med varierande tidsramar och resurser. God projektledningsförmåga hjälper dig att prioritera och organisera ditt arbete effektivt.

Flexibilitet: Yrket som marknadskonsult kräver att du anpassar dig till förändringar i marknadsföringslandskapet och ständigt lär dig nya metoder och tekniker. En flexibel attityd hjälper dig att navigera i dessa förändringar och hålla dig uppdaterad inom ditt område

.Empati: Förståelse för och insikt i kundernas behov och önskemål är en viktig del av marknadsföringsarbetet. Empati hjälper dig att sätta dig i kundens ställe och skapa marknadsföringsmaterial som verkligen engagerar och berör.

Jobba som marknadskonsult med KIMM

Marknadskonsultens roll är en utmanande och dynamisk yrkesroll som kräver en kombination av tekniska färdigheter, kreativitet och personliga egenskaper. Om du är intresserad av att göra karriär inom marknadsföring eller är nyfiken på ett nytt äventyr kan vi hjälpa dig. Se vilka lediga jobb som finns tillgängliga just nu och hör av dig om du finner något som passar just dig.

Let’s talk!

Vi vill gärna komma i kontakt med dig. Vi vet att din tid är dyrbar och svarar därför inom 24 timmar. Hör av dig!