Skip to content

Yrkesguide: PR-konsult

Vad innebär det att arbeta som PR-konsult? Vilka arbetsuppgifter ingår i rollen och vilka kompetenser och egenskaper är viktiga för att lyckas inom yrket? Behövs det en utbildning och vad tjänar man egentligen? Här får du reda på allt du kan tänkas vilja veta om hur det kan vara att jobba som PR-konsult.

Vad gör en PR-konsult?

PR-konsulter ansvarar helt eller delvis för att bygga, underhålla och förbättra ett företags eller en organisations varumärkesrykte och dess relation med allmänheten, medier, kunder och andra intressenter. De förväntas skapa och implementera kommunikationsstrategier som stärker verksamhetens image och hjälper dem att nå sina mål. 

PR-konsulter arbetar vanligtvis inom PR- och kommunikationsbyråer, men de kan även hittas som interna konsulter på företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor. Behovet av en PR-konsult är stort eftersom en verksamhets varumärkesrykte och relationen med omvärlden är avgörande för dess framgång på marknaden.

PR-konsulten förväntas ha goda kunskaper inom medier och kommunikation samt ha förmågan att hantera snabba förändringar och oförutsedda situationer.

Vanliga arbetsuppgifter för en PR-konsult

Några av de vanliga arbetsuppgifterna för en PR-konsult kan inkludera:

Planera och genomföra PR-kampanjer: En PR-konsult utvecklar strategier och aktiviteter för att stärka varumärket och förbättra organisationens image i offentligheten. Det kan innebära att skapa evenemang, samarbeta med influencers och organisera presskonferenser.

Skapa och distribuera pressmeddelanden: PR-konsulten ansvarar för att skriva och skicka ut pressmeddelanden till relevanta medier för att informera om nyheter, händelser eller förändringar inom organisationen.

Hantera medierelationer: En PR-konsult fungerar ofta som en länk mellan organisationen och media. Det innebär att upprätthålla goda relationer med journalister, redaktörer och andra medieaktörer, samt att hantera eventuella negativa nyheter eller kriser.

Analysera och övervaka mediebevakning: PR-konsulten övervakar mediebevakningen av organisationen och dess konkurrenter, och analyserar resultaten för att identifiera trender, möjligheter och utmaningar inom kommunikationen.

Internt kommunikationsarbete: I vissa fall kan en PR-konsult även ansvara för att stärka den interna kommunikationen inom organisationen, exempelvis genom att skapa nyhetsbrev eller andra interna informationskanaler.

Kriskommunikation: PR-konsulter måste vara beredda att hantera kriser och potentiella skandaler genom att utforma och genomföra effektiva kommunikationsplaner.

Arrangera evenemang och aktiviteter: Dessa kan vara allt från presskonferenser till kundevent för att stärka företagets profil och varumärke.

Utvärdera och analysera PR-insatser: En PR-konsult behöver mäta effekten av sina kampanjer och kommunikationsinsatser för att kunna förbättra dem över tid.

Vad tjänar en PR-konsult i lön?

Lönen för en PR-konsult kan variera beroende på flera olika situationer. Ålder och erfarenhet har givetvis stor inverkan på lönen precis som din utbildningsnivå. Det spelar även roll om du arbetar i privat eller offentlig sektor.

Det saknas idag information om löneläget för just en PR-konsult men enligt statistiska centralbyrån tjänar en medarbetare inom PR i genomsnitt 40 900 sek i offentlig sektor och 44 700 sek i privat sektor. Ingångslönen för en medarbetare utan tidigare erfarenhet ligger på ungefär 26 700 sek men med erfarenhet och mer kompetens kan lönen stiga till omkring 50 000 sek.

Utbildning till PR-konsult

För att arbeta som PR-konsult krävs det ofta en utbildning inom kommunikation, media, marknadsföring eller journalistik. Det går att läsa en klassisk akademisk utbildning på högskola och universitet, på såväl kandidat- som masternivå. På senare år har det också blivit mer populärt med yrkeshögskoleutbildningar som ger en mer praktisk inriktning på PR och kommunikation.

Men det är inte ovanligt att personer med andra utbildningsbakgrunder eller yrkeserfarenheter också kan göra karriär inom PR. Erfarenhet och kompetens inom andra branscher kan fortfarande vara både relevant och värdefullt. Det finns även möjligheter att komplettera sin utbildning med branschspecifika kurser och certifieringar, som till exempel copywriting eller grafisk design, för att öka sina chanser att bli anställd som PR-konsult.

Behöver du rekrytera eller hyra en PR-konsult?

Vi på KIMM är specialiserade på rekrytering inom just PR och kommunikation. Vi har själva arbetat i branschen och kan hjälp dig att hitta den perfekta PR-konsulten för just din verksamhet.

PR-konsultens framtida roll

PR-konsultens roll förväntas fortsätta att vara viktig i framtiden, då företag och organisationer alltmer inser vikten av att kommunicera effektivt med sina målgrupper och intressenter. Men rollen och arbetsuppgifter kommer förmodligen förändras i takt med den digitala utvecklingen. Vår digitala mognad och sociala mediers framväxt bidrar till att takten i hur information och innehåll kommuniceras och sprids bara ökar och ökar. Där det förr kunde ta flera dagar, ibland veckor, att sprida ett budskap kan en händelse idag bli viral på bara några timmar. Den moderna PR-konsulten behöver kunna anpassa sig till nya verktyg och kanaler samt ständigt hålla sig uppdaterad om nya trender och förändringar på marknaden.

Digitaliseringen innebär även nya möjligheter att mäta och följa upp resultaten av PR-insatser på ett helt annat sätt än vad som tidigare var möjligt. Att kunna tolka och analysera data kommer bli än mer viktigt i rollen som PR-konsult, för att kunna utvärdera och avgöra vilka insatser som ger bäst effekt.

Fördelaktiga egenskaper hos en PR-konsult

Förutom relevant utbildning och arbetslivserfarenhet behöver en skicklig PR-konsult även ha en god social kompetens, vara flexibel och kunna kombinera ett kreativt och analytiskt sinne. Goda egenskaper för en PR-konsult är bland annat:

Kommunikationsförmåga: En PR-konsult behöver vara skicklig på att kommunicera både skriftligt och muntligt för att kunna förmedla budskap effektivt och tydligt.

Analytisk förmåga: PR-konsulter hanterar ofta stora mängder data och information, och måste därför vara analytiska för att kunna tolka och prioritera information på ett korrekt sätt.

Kreativitet: För att skapa engagerande och effektiva PR-kampanjer krävs det kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen.

Organisation och planering: PR-konsulter hanterar ofta flera projekt samtidigt och behöver därför vara strukturerade och ha god planeringsförmåga för att kunna prioritera och leverera resultat inom utsatta tidsramar. 

Relationsskapande: En viktig del av PR-konsultens arbete är att bygga och underhålla relationer med olika intressenter, vilket kräver social kompetens och förmågan att skapa förtroende.

Anpassningsförmåga: PR-konsulter behöver vara flexibla och anpassningsbara i sitt arbete, eftersom de ofta arbetar i en föränderlig och snabbrörlig miljö.Stresshantering: PR-konsulter kan ofta hamna i situationer med höga krav och press, och det är därför viktigt att kunna hantera stress på ett effektivt sätt.

Jobba som PR-konsult med KIMM

Sammantaget är PR-konsulten en spännande och utmanande yrkesroll med många möjligheter för personlig och professionell utveckling. Om du känner att du har de rätta egenskaperna och är intresserad av att arbeta med kommunikation, kan en karriär som PR-konsult vara rätt val för dig.

Vi på KIMM har ofta rekryteringsprocesser igång där vi söker efter skickliga PR-konsulter. Ta dig gärna en titt bland de lediga jobb som är aktuella just nu.

Let’s talk!

Vi vill gärna komma i kontakt med dig. Vi vet att din tid är dyrbar och svarar därför inom 24 timmar. Hör av dig!