Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Yrkesguide: Kommunikationschef

Vad innebär det egentligen att jobba som kommunikationschef? Vad behöver man för utbildning, vilka är ens ansvarsområden och arbetsuppgifter – och vilka personliga egenskaper är viktigast för att lyckas i rollen? Här hittar du allt om vad en kommunikationschef både gör och tjänar.

Vad gör en kommunikationschef?

Som kommunikationschef har du som uppgift att leda och utveckla arbetet på kommunikationsavdelningen på ett företag eller i en organisation. Rollen kan även kallas kommunikationsansvarig, marknads- och kommunikationschef, kommunikationsdirektör eller CCO (Chief Communication Officer). Kommunikationschefen har det övergripande ansvaret för vilket budskap som företaget eller organisationen förmedlar – både externt och internt.

I en stor organisation, där kommunikationsavdelningen har många medarbetare, fokuserar kommunikationschefen framför allt på ledarskap och strategi. I en mindre organisation blir din roll som kommunikationschef ofta mer operativ. Den kan då även innefatta att själv producera visst marknadsmaterial eller genomföra kommunikationsaktiviteter. Som kommunikationschef rapporterar du i regel direkt till VD och ingår ofta i företagets ledningsgrupp.

Vanliga arbetsuppgifter för en kommunikationschef

 • Huvudansvar för företagets/organisationens visuella varumärke, tonalitet och budskapsplattform
 • Ta fram övergripande kommunikationsstrategier och säkerställa att dessa följs
 • Sätta upp strategiska mål och KPI:er för det externa och interna kommunikationsarbetet
 • Följa upp resultat av kampanjer och andra kommunikationsinsatser
 • Agera beställare gentemot externa samarbetspartners, som t.ex. reklam- och PR-byråer
 • Rekrytera och leda medarbetare på kommunikationsavdelningen
 • Agera kommunikationsrådgivare åt VD och övriga ledningsgruppen
 • Stötta chefer och medarbetare i olika kommunikationsfrågor
 • Ingå i organisationens arbetsgrupp för krishantering

Lön – vad tjänar en kommunikationschef?

Månadslönen för en kommunikationschef varierar från ca 48 000 till uppemot 90 000 kronor, beroende på din tidigare erfarenhet, antal anställda och hur stort ansvar rollen innebär. Löneökningarna över tid är generellt högre i den privata sektorn än i den offentliga. Medan kommunikationschefer i åldersspannet 35-44 år tjänar ungefär lika mycket i de två sektorerna är genomsnittslönen för åldersspannet 45-54 år hela 18 000 kronor högre för privatanställda än offentliganställda. (Källor: Unionen, SCB)

Framtiden för kommunikationschefer

Det föränderliga medielandskapet, liksom ökade möjligheter till mätbarhet, ställer allt högre krav på kommunikationschefer att hålla sig uppdaterade inom digitala verktyg och kanaler. Framtidens kommunikationschef behöver vara skicklig på att rekrytera eftertraktad kompetens till sitt team – och kunna avgöra vilka funktioner som istället kan köpas in från konsulter och byråer. Samarbetet med HR för att bygga ett starkt employer brand blir också viktigare för kommunikationschefen framöver.

Behöver du rekrytera eller hyra en kommunikationschef?

På KIMM jobbar vi kvalitativt med siktet inställt på att hitta den perfekta matchningen. Med oss som partner, hittar vi snabbt rätt Kommunikationschef för just era behov!

Utbildning och erfarenhet – hur blir man kommunikationschef?

En kommunikationschef är sällan nyexaminerad, utan har i regel ett antal års erfarenhet av att arbeta operativt inom kommunikationsområdet. I grunden finns ofta en högskoleutbildning inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller journalistik. Även ekonomiutbildning förekommer. Ibland har kommunikationschefen även genomgått kompletterande utbildningar inom ledarskap och/eller projektledning.

En kommunikationschef kan tidigare ha haft roller som exempelvis kommunikatör, kommunikationsstrateg, informatör eller journalist. Tidigare erfarenhet av chefsbefattningar med personalansvar är meriterande för dig som söker din första tjänst som kommunikationschef.

Personliga egenskaper för att lyckas som kommunikationschef

Precis som inom alla yrken inom kommunikation behöver du som kommunikationschef vara öppen och intresserad av din omvärld. Du behöver kunna tänka analytiskt och strategiskt för att formulera och uppnå organisationens önskade varumärkesposition på lång sikt, liksom affärsmål och KPI:er på kortare sikt. Goda ledaregenskaper är också viktiga, liksom förmågan att bygga starka relationer såväl inom som utanför din organisation.

För att kunna kommunicera på rätt sätt i en eventuell krissituation – internt och externt – behöver du vara både proaktiv och kunna fatta snabba beslut vid behov. Som kommunikationschef kan du även behöva representera företaget gentemot media, vilket ställer krav på att kunna behålla lugnet och formulera genomtänkta svar även under press.

Fler viktiga personliga egenskaper hos en kommunikationschef:

 • Strategisk
 • Analytisk
 • Strukturerad
 • Resultatinriktad
 • Nyfiken
 • Trygg

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

Från brand fatigue till mer hjärta och integrering

Aldrig någonsin har omvärlden förändrats i den takt som den gör idag. De senaste åren har vi sett en explosion av innovationer och teknik som har förändrat sättet vi når ut till och engagerar våra målgrupper. I en värld som ständigt förändras blir marknadsförarens roll att lyckas sticka ut ur bruset och att lyckas anpassa sig efter det ständigt föränderliga beteendet hos målgruppen. Vilka trender kommer att färga marknadsföringslandskapet under de kommande 10 åren?
Blogg

Marknadsbranschens (r)evolution – har vi hängt med?

Under de senaste tio åren har marknadskommunikation utvecklats i en rasande takt. Med ökad användning av teknologi och förändrade konsumentbeteenden har yrkesområdet genomgått en betydande förändring. Frågan är, har vi hunnit med?
Blogg

Gasa eller bromsa i lågkonjunktur?

Visste du att studier av tidigare lågkonjunkturer visar tydligt att de som vågade agera kraftfullt genom att prioritera, investera och satsa på optimering var de som klarade sig bäst?
Blogg

Från litet till mellanstort marknadsteam

Din organisation har gått från att ha en marknadsperson, den där multikreatören som förväntas leverera alltifrån strategi till produktion till att nu bestå av ytterligare en specialist eller koordinerande kompetens. Nu står ni inför expansion igen. Hur går man från att vara ett litet marknadsteam till att växla upp, hitta fler specialister och bli ett mellanstort marknadsteam? Vilken väg ska NI välja? Och innebär ett mellanstort team att vi gör ALLT internt? Det djupdyker vi i den här bloggen.
Blogg

Så bygger du det ”lilla” marknadsteamet

Många bolag och organisationer börjar sin ”marknadsresa” genom att anställa en person. Man söker då den där multikreatören som både ska leverera hands on, planera strategiskt och kunna ställa krav på leverantör. Men vad är nästa kompetens att ta in? Hur går din organisation från ensamrollen på marknad till att bygga det där lilla marknadsteamet som innebär att ni snabbt kan skala upp ert marknadsarbete?
Blogg

Så lyckas Beijer Byggnadsmaterial AB fånga sin målgrupp!

Hur vågar man som marknadsteam tänka utanför boxen för att skapa engagemang? Hur tar man första steget mot nya strategier och hur kommer man nära sin målgrupp på riktigt? Svaren på de frågorna delade Elisabet Heinrich med sig av på årets första KIMM webinar!
Blogg

Så använder du marknadsbudgeten smart 2023

Planerar ni att möta lågkonjunkturen genom att dra ner på marknadskostnader och slimma resurser? Det kan föra med sig större risker på lång sikt än vad det ger i vinst på kort sikt. Vi ger några exempel och resonerar kring hur vi kan förhålla oss till både konjunktur och trender, samtidigt som vi skärper vårt fokus och lägger tid och kostnader på det som ger bäst värde, både nu och senare.
Blogg

Så skapar en CRM-ansvarig värde för din verksamhet

Vi upplever en stor efterfrågan på kompetens inom CRM. Hur kommer det sig att fler och fler organisationer vill arbeta strukturerat och fokuserat med sitt CRM och vilka värden kan det skapa för verksamheten?
Blogg

Våga ta klivet till en roll som CRM-ansvarig

Arbetar du i en roll där en del av arbetsuppgifterna handlar om att hantera information i CRM-system? Kanske är du superuser, tar fram listor, sätter upp automatiseringar eller ser till att data från kampanjer kommer till säljare? Då sitter du på kompetens och kunskap som är efterfrågad i rollen som CRM-ansvarig!
Event

MIS: Hur du bygger ditt MarCom dreamteam – Case med Intersport & KIMM

Stockholm
Blogg

Hubspot släpper årlig rapport: Trender och strategier inför 2023!

Det finns inget yrkesområde som rör sig lika snabbt som marknad och kommunikationsområdet. Som tur finns det många företag som har data i sitt DNA och analyserar hur vi bör arbeta för att lyckas med vårt arbete. Hubspot släpper årligen en rapport för att hjälpa marknadsförare att prioritera sina strategier och överträffa sina mål. Rapporten kommer ifrån egna data, frågor ställda till 1600+ marknadsförare samt intervjuer med experter. Genom att analysera hur vi arbetat under 2022 kan vi börja planera för hur vi ska arbeta under 2023. Det är nu det roliga börjar!
Event

Dags att snacka lite Marketing Automation!

Blogg

Låt oss snacka lite Marketing Automation

Som den nörd jag är så kommer här lite siffror… 80% av alla marknadsavdelningar som använder sig av Marketing Automation genererar fler leads och 77% ökar sin försäljning. Galet bra, eller hur? Däremot så tror många företag (och marknadschefer) att en M/A strategi sätts, vi bygger några automatiserade flöden och sen så tjänar vi massor av pengar. Så fungerar det inte! Men det är ett otroligt bra sätt att effektivisera och lägga tid på bättre saker.
Guide

Bygg ditt dream team

Står du inför att skala upp din marknadsavdelning till ett framåtlutat- högpresterande och samtidigt härligt team att arbeta i? Vilken kompetens kommer du behöva framåt och hur ska du bygga upp ditt dream team? Hur skapar du ett basecamp med personer som tillsammans kan ta er till toppen? 
Blogg

Så får du koll på Social Media Manager-rollen 

95% av alla internetanvändare använder sociala medier dagligen (Svenskarna & Internet 2021). Som användare översköljs vi av tusentals kommersiella meddelanden varje dag. Att sociala medier har fått en framträdande roll i mediemixen för de flesta företag har nog inte gått någon förbi, så då är det väl bara att anställa en social media manager så är saken biff? – Nja, inte riktigt, skriver Jessica Audsley, VD och grundare av Rock Social, en byrå för social media strategi och digital marknadsföring. 
Blogg

Inhouse eller outsourcad marknadsavdelning? Vilken modell passar dig bäst?

Det finns oändligt många olika varianter och uppsättningar på marknadsteam som fungerar bra. Det handlar om att hitta rätt modell för dig och ditt företag. Här har du några olika varianter våra kunder uppskattar. Vi har försökt berätta om både för- och nackdelarna med de olika modellerna.
Blogg

Gör marknadsarbetet hållbart utan att tappa fart och resultat

Hur ser det ut på din marknads- eller kommunikationsavdelning? Har ni en tydlig målbild, välförankrade strategier, mätbara delmål och nedbrutna nyckeltal? En känsla av att vara i kontroll över balansen mellan långsiktigt arbete och kortsiktiga insatser? En fin dynamik i teamet med medarbetare som trivs och utvecklas? Tid för reflektion och lärande? Grattis, ni är troligtvis ganska unika.
Blogg

Generalist eller specialist: Vad behöver jag egentligen?

Det finns idag så otroligt många olika kanaler och mer data än någonsin tidigare att ta hänsyn till. Detta ställer höga krav och förväntningar på dagens marknad och kommunikationsmedarbetare. Kompetensförsörjning är en stor del av arbetet för dig som ansvarar för att driva marknad- och kommunikationsarbetet framåt. Men hur bygger man egentligen sitt drömteam inom marknad och kommunikation? Ska man rekrytera bred kompetens eller mer specialiserad?
Blogg

Den digitala marknadsspecialisten springer ett digitalt maraton som ingen ser!

Företag skriker efter marknadspersonal och många tror att en Digital Marknadsspecialist kan lösa alla deras problem och behov. Dem söker en analytiker, en kreatör, en marknadsprojektledare, en strateg, en Hubspot-guru, CRM/systemförvaltare och en SoMe expert i en och samma person. Nu är det nog dags för oss (både företag och digitala marknadsförare) att sänka våra förväntningar – och börja tänka realistiskt.
Blogg

Anställa, hyra in eller använda byrå?

Har du behov av kompetens till marknadsfunktionen och är osäker på om det är bäst att anställa, hyra in en konsult eller anlita byrå? Vad som blir bäst beror på era behov och möjligheter. Med hjälp av ett gäng frågor och en översikt över de olika alternativen hoppas vi kunna göra valen tydligare för dig. Och du, vi på Kimm finns här som bollplank! Hör av dig så hjälps vi åt att komma fram till bästa lösningen.
Ta del av mer inspiration