Skip to content

Yrkesguide: Kommunikationschef

Vad innebär det egentligen att jobba som kommunikationschef? Vad behöver man för utbildning, vilka är ens ansvarsområden och arbetsuppgifter – och vilka personliga egenskaper är viktigast för att lyckas i rollen? Här hittar du allt om vad en kommunikationschef både gör och tjänar.

Vad gör en kommunikationschef?

Som kommunikationschef har du som uppgift att leda och utveckla arbetet på kommunikationsavdelningen på ett företag eller i en organisation. Rollen kan även kallas kommunikationsansvarig, marknads- och kommunikationschef, kommunikationsdirektör eller CCO (Chief Communication Officer). Kommunikationschefen har det övergripande ansvaret för vilket budskap som företaget eller organisationen förmedlar – både externt och internt.

I en stor organisation, där kommunikationsavdelningen har många medarbetare, fokuserar kommunikationschefen framför allt på ledarskap och strategi. I en mindre organisation blir din roll som kommunikationschef ofta mer operativ. Den kan då även innefatta att själv producera visst marknadsmaterial eller genomföra kommunikationsaktiviteter. Som kommunikationschef rapporterar du i regel direkt till VD och ingår ofta i företagets ledningsgrupp.

Vanliga arbetsuppgifter för en kommunikationschef

 • Huvudansvar för företagets/organisationens visuella varumärke, tonalitet och budskapsplattform
 • Ta fram övergripande kommunikationsstrategier och säkerställa att dessa följs
 • Sätta upp strategiska mål och KPI:er för det externa och interna kommunikationsarbetet
 • Följa upp resultat av kampanjer och andra kommunikationsinsatser
 • Agera beställare gentemot externa samarbetspartners, som t.ex. reklam- och PR-byråer
 • Rekrytera och leda medarbetare på kommunikationsavdelningen
 • Agera kommunikationsrådgivare åt VD och övriga ledningsgruppen
 • Stötta chefer och medarbetare i olika kommunikationsfrågor
 • Ingå i organisationens arbetsgrupp för krishantering

Lön – vad tjänar en kommunikationschef?

Månadslönen för en kommunikationschef varierar från ca 48 000 till uppemot 90 000 kronor, beroende på din tidigare erfarenhet, antal anställda och hur stort ansvar rollen innebär. Löneökningarna över tid är generellt högre i den privata sektorn än i den offentliga. Medan kommunikationschefer i åldersspannet 35-44 år tjänar ungefär lika mycket i de två sektorerna är genomsnittslönen för åldersspannet 45-54 år hela 18 000 kronor högre för privatanställda än offentliganställda. (Källor: Unionen, SCB)

Framtiden för kommunikationschefer

Det föränderliga medielandskapet, liksom ökade möjligheter till mätbarhet, ställer allt högre krav på kommunikationschefer att hålla sig uppdaterade inom digitala verktyg och kanaler. Framtidens kommunikationschef behöver vara skicklig på att rekrytera eftertraktad kompetens till sitt team – och kunna avgöra vilka funktioner som istället kan köpas in från konsulter och byråer. Samarbetet med HR för att bygga ett starkt employer brand blir också viktigare för kommunikationschefen framöver.

Behöver du rekrytera eller hyra en kommunikationschef?

På KIMM jobbar vi kvalitativt med siktet inställt på att hitta den perfekta matchningen. Med oss som partner, hittar vi snabbt rätt Kommunikationschef för just era behov!

Utbildning och erfarenhet – hur blir man kommunikationschef?

En kommunikationschef är sällan nyexaminerad, utan har i regel ett antal års erfarenhet av att arbeta operativt inom kommunikationsområdet. I grunden finns ofta en högskoleutbildning inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller journalistik. Även ekonomiutbildning förekommer. Ibland har kommunikationschefen även genomgått kompletterande utbildningar inom ledarskap och/eller projektledning.

En kommunikationschef kan tidigare ha haft roller som exempelvis kommunikatör, kommunikationsstrateg, informatör eller journalist. Tidigare erfarenhet av chefsbefattningar med personalansvar är meriterande för dig som söker din första tjänst som kommunikationschef.

Personliga egenskaper för att lyckas som kommunikationschef

Precis som inom alla yrken inom kommunikation behöver du som kommunikationschef vara öppen och intresserad av din omvärld. Du behöver kunna tänka analytiskt och strategiskt för att formulera och uppnå organisationens önskade varumärkesposition på lång sikt, liksom affärsmål och KPI:er på kortare sikt. Goda ledaregenskaper är också viktiga, liksom förmågan att bygga starka relationer såväl inom som utanför din organisation.

För att kunna kommunicera på rätt sätt i en eventuell krissituation – internt och externt – behöver du vara både proaktiv och kunna fatta snabba beslut vid behov. Som kommunikationschef kan du även behöva representera företaget gentemot media, vilket ställer krav på att kunna behålla lugnet och formulera genomtänkta svar även under press.

Fler viktiga personliga egenskaper hos en kommunikationschef:

 • Strategisk
 • Analytisk
 • Strukturerad
 • Resultatinriktad
 • Nyfiken
 • Trygg

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

Hur ser framtiden ut för inhouseavdelningen?

I USA har ca 80% av företagen en egen inhouseavdelning för marknadsföring. I Sverige ligger siffran runt 60%. Innebär detta att reklambyrån är död? Att alla borde ha en inhousebyrå? Och hur jobbar vi bäst med konsulter och specialister?
Success Story

Att rekrytera en nyckelperson snabbt & kostnadseffektivt!

Att snabbt hitta en medarbetare som passar in i kulturen, förstår affären och projektleder som en stjärna var uppdraget. Läs mer om hur KIMM stöttade Marknadsföreningen Stockholm när dem behövde en ny Medlemsansvarig.
Guide

Strategier och trender 2024

Efter ett utmanande år där marknads- och kommunikationsavdelningar stått inför budgetmässiga prövningar och resursbegränsningar, är det nu dags att blicka framåt. Utforska strategierna och trenderna som kommer vara avgörande för att ta marknadsföring till nya höjder. Följ med oss när vi granskar hur personalisering blir nyckeln till att skapa meningsfulla upplevelser och når målgrupper på djupet.
Blogg

Så leder du ett hållbart och framgångsrikt marknadsteam

En roll med stora utmaningar i ständig utveckling. Marknadschefen förväntas ofta ha svar på allt – men hur skapar man ett hållbart team och vad ska man lägga fokus på? Experterna Marie och Maggie ger sina bästa tips för hur man lyckas i sin roll i tuffare tider.
Blogg

Retorik 101: Så kommunicerar du marknadsavdelningens värde

En stor del av ditt jobb som marknadschef är att kommunicera marknadsavdelningens värde och bidrag till företagets framgång. En välutformad och övertygande kommunikation är nyckeln till att intebara stärka ditt team utan också att få övriga delar av organisationen att förstå och uppskatta den betydelsefulla roll som marknadsföring spelar.
Blogg

Minskad marknadsbudget? Prioritera rätt!

I en värld där företagsbudgetar ständigt är under press är det inte ovanligt att marknadsavdelningar får klara sig med mindre resurser – både i form av pengar och medarbetare/kompetens. Men även om du har en minskad marknadsbudget finns det många sätt att nå dina mål utan att bränna hål i fickan. Så med en minskad budget? Var bör du lägga din tid?
Blogg

Från brand fatigue till mer hjärta och integrering

Aldrig någonsin har omvärlden förändrats i den takt som den gör idag. De senaste åren har vi sett en explosion av innovationer och teknik som har förändrat sättet vi når ut till och engagerar våra målgrupper. I en värld som ständigt förändras blir marknadsförarens roll att lyckas sticka ut ur bruset och att lyckas anpassa sig efter det ständigt föränderliga beteendet hos målgruppen. Vilka trender kommer att färga marknadsföringslandskapet under de kommande 10 åren?
Blogg

Marknadsbranschens (r)evolution – har vi hängt med?

Under de senaste tio åren har marknadskommunikation utvecklats i en rasande takt. Med ökad användning av teknologi och förändrade konsumentbeteenden har yrkesområdet genomgått en betydande förändring. Frågan är, har vi hunnit med?
Event

Upptäck kraften med ChatGPT inom marknadsföring

Webinar
Blogg

Gasa eller bromsa i lågkonjunktur?

Visste du att studier av tidigare lågkonjunkturer visar tydligt att de som vågade agera kraftfullt genom att prioritera, investera och satsa på optimering var de som klarade sig bäst?
Event

Så bygger du ett hållbart marknadsteam!

Blogg

Från litet till mellanstort marknadsteam

Din organisation har gått från att ha en marknadsperson, den där multikreatören som förväntas leverera alltifrån strategi till produktion till att nu bestå av ytterligare en specialist eller koordinerande kompetens. Nu står ni inför expansion igen. Hur går man från att vara ett litet marknadsteam till att växla upp, hitta fler specialister och bli ett mellanstort marknadsteam? Vilken väg ska NI välja? Och innebär ett mellanstort team att vi gör ALLT internt? Det djupdyker vi i den här bloggen.
Blogg

Så bygger du det ”lilla” marknadsteamet

Många bolag och organisationer börjar sin ”marknadsresa” genom att anställa en person. Man söker då den där multikreatören som både ska leverera hands on, planera strategiskt och kunna ställa krav på leverantör. Men vad är nästa kompetens att ta in? Hur går din organisation från ensamrollen på marknad till att bygga det där lilla marknadsteamet som innebär att ni snabbt kan skala upp ert marknadsarbete?
Blogg

Så lyckas Beijer Byggnadsmaterial AB fånga sin målgrupp!

Hur vågar man som marknadsteam tänka utanför boxen för att skapa engagemang? Hur tar man första steget mot nya strategier och hur kommer man nära sin målgrupp på riktigt? Svaren på de frågorna delade Elisabet Heinrich med sig av på årets första KIMM webinar!
Event

Webinar: Så byggde Beijer Bygg starka och framgångsrika egna kanaler

Blogg

Så använder du marknadsbudgeten smart 2023

Planerar ni att möta lågkonjunkturen genom att dra ner på marknadskostnader och slimma resurser? Det kan föra med sig större risker på lång sikt än vad det ger i vinst på kort sikt. Vi ger några exempel och resonerar kring hur vi kan förhålla oss till både konjunktur och trender, samtidigt som vi skärper vårt fokus och lägger tid och kostnader på det som ger bäst värde, både nu och senare.
Blogg

Så skapar en CRM-ansvarig värde för din verksamhet

Vi upplever en stor efterfrågan på kompetens inom CRM. Hur kommer det sig att fler och fler organisationer vill arbeta strukturerat och fokuserat med sitt CRM och vilka värden kan det skapa för verksamheten?
Blogg

Våga ta klivet till en roll som CRM-ansvarig

Arbetar du i en roll där en del av arbetsuppgifterna handlar om att hantera information i CRM-system? Kanske är du superuser, tar fram listor, sätter upp automatiseringar eller ser till att data från kampanjer kommer till säljare? Då sitter du på kompetens och kunskap som är efterfrågad i rollen som CRM-ansvarig!
Event

MIS: Hur du bygger ditt MarCom dreamteam – Case med Intersport & KIMM

Stockholm
Blogg

Hubspot släpper årlig rapport: Trender och strategier inför 2023!

Det finns inget yrkesområde som rör sig lika snabbt som marknad och kommunikationsområdet. Som tur finns det många företag som har data i sitt DNA och analyserar hur vi bör arbeta för att lyckas med vårt arbete. Hubspot släpper årligen en rapport för att hjälpa marknadsförare att prioritera sina strategier och överträffa sina mål. Rapporten kommer ifrån egna data, frågor ställda till 1600+ marknadsförare samt intervjuer med experter. Genom att analysera hur vi arbetat under 2022 kan vi börja planera för hur vi ska arbeta under 2023. Det är nu det roliga börjar!
Ta del av mer inspiration