First Opinion 

Har ni många ansökningar och lite tid? Har ni en rekryteringsprocess där fokus ligger på personliga egenskaper snarare än tidigare meriter?  Genom en First Opinion hjälper vi dig med den avgörande, tidskrävande och svåra första delen av urvalet. Med objektiva metoder och kvalitetssäkrade verktyg ökar både träffsäkerhet och kandidatupplevelse, samtidigt som ni sparar tid och resurser för HR och rekryterande chefer. Resultatet blir en tydlig rekommendation kring hur ni själva kan jobba vidare med kandidaturvalet, baserad på potential och objektivitet. Som en följd av samarbetet är det också vanligt att mångfalden i rekryteringsutfallet tydligt ökar.

När har ni användning av en First Opinion?

  1. Vid stora och tidskrävande urval
  2. När personliga egenskaper är avgörande för tjänsten, snarare än tidigare meriter.
  3. När risken att missa guldkorn är stor

 

Kontakta oss