Skip to content

E-commerce Manager till Sonos nystartade marknadsteam

Efter en organisationsförändring såg Sonos nya marknadsavdelning ett tydligt behov av större digital kompetens, där rollen som E-commerce Manager var högt prioriterad. Här berättar Linus Gottfridsson, marknadschef på Sono, om de särskilda förutsättningarna och hur KIMM hjälpte till att hitta rätt person till teamet.
Success Story

Det här är Sono

Sono Group är en ledande leverantör av högkvalitativa möbler och förvaringslösningar till bland annat skola, kontor, bygg och industri inom Skandinavien. De fokuserar på hållbarhet och hög service och erbjuder branschens bredaste sortiment genom sina egna försäljningskanaler samt via återförsäljare. Bolaget grundades 2004 och har haft en god utvecklingstakt genom förvärv och organisk tillväxt, där flera företag nu ingår i koncernen. Sono har kontor i Norge, Sverige och Danmark med centraliserade funktioner, däribland marknadsavdelningen, i Sverige.

Centraliserad marknadsavdelning med behov av digital kompetens

Som koncern har Sono nyligen genomgått en större omställning och organisationsförändring, där flera olika avdelningar har centraliserats – bland annat kundtjänst, logistik och marknad. Den nya marknadsavdelningen startade vid årsskiftet 2020/2021, och består numera av fem medarbetare. Man såg att det fanns ett ökat behov av att vässa kompetensen inom digital marknadsföring, och beslöt sig därför för att rekrytera en E-commerce Manager till avdelningen.

“Vi behöver möta den digitala utvecklingen i allt större utsträckning och det finns ett tydligt behov av att öka just den kompetensen inom hela koncernen. Dessutom kan vi med digitala verktyg få fram konkreta siffror och tydliga resultat på de investeringar vi gör inom kommunikation”, berättar Linus Gottfridsson.

Sono ville hitta en skräddarsydd lösning som var anpassad för just deras unika situation. En del av utmaningarna bestod just i att marknadsavdelningen precis blivit stöpt i en ny form och krävde en resurs som förstod såväl marknadsfrågor som IT och sälj, då gränserna mellan dessa världar alltmer suddas ut. Linus understryker hur deras kravspecifikation därför mynnade ut i behovet av en person som hade en bra mix mellan alla tre områden.

Ett dedikerat team på KIMM tog sig an uppgiften

“Vi har en väldigt diversifierad målgrupp – från inköpare inom industri till förskolepedagoger – och behövde därför ha en person med ett brett marknadstänk. Vi saknade en dedikerad resurs i rollen som E-commerce Manager på avdelningen och därför var det så viktigt att få hjälp från KIMM med att reda ut vilken typ av profil som var rätt för oss”, berättar Linus.

Han har själv egna positiva erfarenheter från KIMM som rekryteringsbolag, och har både bekanta och nuvarande kollegor som tidigare jobbat inom Wise Group där KIMM ingår. Med dessa goda referenser blev uppdraget givet. KIMM satte ihop ett team av specialister inom de olika specifika områdena för att samarbeta i sökandet efter rätt kandidater i sina nätverk.

Parallellt arbete bidrog till gott tempo och rätt fokus

Linus var även mån om att själv kunna styra processen en del, vilket gjorde att de hittade en lösning där KIMM presenterade kandidater löpande och han gjorde intervjuer samtidigt. Genom den täta dialogen och det parallella arbetet lyckades de hålla tempo i rekryteringen, vilket var högt prioriterat på grund av den tajta tidsplanen.

“Vi fick flera bra kandidater presenterade för oss – och de tre jag träffade stämde väl mot kravspecifikationen som vi hade tagit fram tillsammans. Med tanke på behovet av att digitalisera kommunikationen för koncernen fanns en möjlighet för den här personen att kunna få vara med och bygga upp det digitala marknadsarbetet från grunden. Detta innebar också att vi gärna sökte någon med nytänkande idéer som kan bidra till en form av lärandeprocess på hela avdelningen”, förklarar Linus.

Pepp, engagemang och driv gav snabba resultat

Med hjälp av KIMM hittade Sono sin nya E-commerce Manager inom loppet av två månader, och personen började på marknadsavdelningen i början av april. Kandidaten hade såväl relevant erfarenhet som en nyavslutad utbildning som grund och kunde därmed applicera färska insikter snabbt i det nya arbetet.

Linus är imponerad över hur snabbt KIMM kunde leverera en så bra lösning med så kort deadline och att de verkligen lyssnade på behoven och anpassade sig efter den situation och de krav som fanns.

“Det som har varit slående är den positiva inställning och driv som har funnits hos KIMM under hela processen. Det har verkligen varit något som stuckit ut! Det blir väldigt roligt att jobba tillsammans med en leverantör som tar emot problem och bemöter utmaningar med pepp och engagemang, och vi har fått väldigt bra service. Sabina, Therese och Charlotte har varit fantastiska!” säger Linus.

Sonos ambitioner för framtiden kräver ökad närvaro online

I framtiden har Linus goda förhoppningar om att marknadsavdelningen ska fortsätta utökas, i takt med resten av koncernen. Sono har stora ambitioner framåt, vilket i sin tur ställer krav på att kommunikationen måste växa för att de ska få ännu större konkurrenskraft inom branschen.

“Vi behöver satsa ännu mer på rätt sorts marknadsföring framöver, framför allt digitalt. Även för B2B-företag och våra målgrupper inom kontor, skola, bygg och industri krävs det att vi har en tydlig närvaro online och kan kommunicera med dem på rätt sätt”, berättar Linus.

Med sina goda erfarenheter från samarbetet kring rekryteringen, kombinerat med de expansiva planerna i koncernen, hoppas Linus därför att det snart kommer fler tillfällen att ta hjälp av KIMM för att hitta rätt framtida medarbetare till marknadsavdelningen.

Om du vill veta mer om KIMM och hur vi skulle kunna hjälpa dig – kontakta oss!