Skip to content

Konsultlösning till Naturvetarna

Johan Ahlgren, Chef Kommunikation och Påverkan berättar. ”Det var KIMM som rekryterade mig till min roll i Naturvetarna, jag var själv mycket nöjd med den processen och Naturvetarna hade också gjort en annan lyckad rekrytering med hjälp av KIMM. Så när det var dags för mig att rekrytera kändes valet av samarbetspartner självklart. Vi har samarbetat med KIMM några gånger efter det.”
Success Story

”När jag berättade om mitt behov för er rekommenderade ni en konsultlösning istället och jag valde att lyssna på det rådet då behovet var under en relativt kort period. Vi behövde en kommunikatör med fokus på digitala medier och webb som kunde komma in och arbeta med kommunikation på strategisk nivå likväl som att arbeta operativt med webb och content.

Jag träffade Anders (Konsultchef, KIMM) och Lisa (Talent Acquisition Specialist, KIMM) och berättade så mycket jag kunde om uppdraget, oss som organisation, teamet och miljön konsulten ska verka i. Jag fick snabbt träffa tre kandidater där valet föll på Josefine som började några veckor senare. Josefine fungerar alldeles ypperligt, hon kom in i arbetet snabbt trots förutsättningarna blev annorlunda än planerat och har kommit väl in i teamet. Det är kul att jobba med henne och hon är väldigt uppskattad här.” berättar Johan vidare.

På frågan hur Johan upplevde samarbetet med KIMM svarar han så här. ”Processen var mycket professionellt skött – frekvent kontakt, tydliga svar och bra vägledning. Tillförlitligt, tryggt och trevligt kan summera samarbetet.

Vi hade inte haft möjlighet att hålla samma kvalitet och tempo om vi hade skött detta själva. Genom era nätverk och annonsupplägg fick vi ett större urval och testerna är ett moment vi inte kunnat göra lika bra själva.”

Om Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund inom Saco som företräder de naturvetenskapliga professionsgrupperna på arbetsmarknaden. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund och har idag cirka 33 000 medlemmar.

Om du vill veta mer om KIMM och hur vi skulle kunna hjälpa dig – kontakta oss!