Del av rekrytering

Vi vet att varje situation och rekryteringsprocess är unik. Därför kan ett flexibelt komplement från oss vara det som sätter pricken över i:et i din process. Vi bidrar till att du håller både tidsplan och kvalitet samtidigt som ditt arbetsgivarvarumärke uppfattas positivt.

Del av rekrytering kan handla om:

  • First Opinion
  • Second Opinion
  • Start Up
  • Hantering och administration av spontanansökningar
  • Stöd i urvalsarbetet
  • Stöd med kompetensbaserade intervjuer
  • Stöd med framtagning av case/arbetsprov
  • Personbedömning
  • Referenstagning
  • Flexibla lösningar för din unika rekryteringsprocess

 

Kontakta oss