Rekrytering inom marknad och kommunikation

Behöver du hjälp med att rekrytera nya medarbetare inom marknad och kommunikation? Vi på KIMM har alltid dig, ditt arbetsgivarvarumärke och kandidatupplevelsen i fokus för att på bästa sätt lyckas hitta rätt match till din verksamhet. 

Specialister på rekrytering av marknadsförare och kommunikatörer

Vi på KIMM är helt och hållet specialiserade inom marknad och kommunikation, och våra rekryteringskonsulter har själva lång erfarenhet av branschen. Vi är en av Sveriges ledande rekryteringsbyråer på området och har genom åren tillsatt tusentals marknadsförare och kommunikatörer. Våra kunder innefattar allt från PR-, media- och kommunikationsbyråer till företag och organisationer som vill stärka sina marknadsavdelningar.

När du väljer oss för din rekrytering inom kommunikation och marknadsföring garanterar vi kvalitet och personligt bemötande genom hela processen. Vi tar ett helhetsansvar så att du kan vara säker på att få rätt medarbetare utifrån ditt unika rekryteringsbehov – oavsett om det gäller att attrahera enstaka nyckelpersoner eller att bygga upp en helt ny marknadsavdelning.

 

Kontakta oss

Roller vi ofta tillsätter

KIMM hjälper företag och organisationer med rekrytering inom marknadsföring och kommunikation på alla nivåer. Titlar betyder ofta olika saker på olika företag, och vi hjälper dig alltid att förstå vad just du behöver och vad vi ska kalla rollen. Från copywriters och marknadskoordinatorer till kommunikationschefer och E-commerce Managers – här är några av de roller vi tillsätter.

Kompetensbaserad rekrytering som främjar jämställdhet och mångfald

För en rekrytering inom marknad och kommunikation är ditt arbetsgivarvarumärke oerhört viktigt. Vi ser fram emot att förvalta det under rekryteringsprocessen, se till att det kommuniceras ut på rätt sätt och att alla kandidater får besked om hur processen framskrider. Det är viktigt för oss – och för din marknadsföring.

På KIMM jobbar vi ständigt med att utveckla oss själva och våra kunder inom frågor som rör mångfald. Vi vill utmana, och ibland föreslår vi därför kandidater som vid första anblick kanske inte verkar matcha den aktuella rollen. Självklart går kompetens först – men det kan vara svårt att bedöma kompetens och potential när man inte har vanan inne. Eftersom vi på KIMM är specialister på personbedömning så kan vi se det som andra inte ser. Det gagnar både den enskilde kandidaten, men också näringslivet i stort då mixade grupper av människor med olika bakgrund, åldrar och förutsättningar tenderar att skapa intressanta arbetsplatser – och samtidigt leverera goda resultat inom marknad.

Vår rekryteringsprocess

Vi skräddarsyr alltid vår process utifrån de krav som ställs på rollen och våra kunders behov. Så här kan det se ut när du samarbetar med oss i din rekrytering inom marknad och kommunikation.

Kravprofil

Vi går igenom dina behov, alla tänkbara krav och identifierar det som är avgörande vad gäller utbildning, bakgrund och personliga egenskaper för att lyckas i den aktuella rollen. Vi får en förståelse för din verksamhet utifrån ett affärsmässigt perspektiv och skapar en långsiktig lösning genom att ta del av både ert nuläge och era framtidsplaner, inte minst inom marknad och kommunikation. För att få bra fart på processen liknar den ett projekt där rekryteringskonsulten är projektledaren som tar dig från start till mål med din önskade rekrytering. Redan från dag ett sätter vi en tydlig tidsplan med inbokade möten som blir ett arbetsdokument över hela processen. Startskottet är ett möte som ger en tydlig bild av ert behov och lägger grunden till en riktigt skarp kravprofil.

Speedmeetings

En unik – och viktig – del av vår process är att vi genomför “speedmeetings” med personer som kommer att arbeta nära den aktuella rollen för att få en bra bild av företagskulturen – en viktig pusselbit i urvalsarbetet.

Attraktion

På KIMM arbetar vi med annonserad rekrytering i kombination med search i våra nätverk. Vi är övertygade om att det är den optimala metoden för att attrahera motiverade och kvalificerade kandidater. En annonserad rekrytering och rätt typ av marknadsföring kan också stärka ditt varumärke. Vi utformar en annons tillsammans med dig och hjälper dig samtidigt att hitta de rätta kanalerna att synas i.

Tester och urval

Vi börjar med att gallra bland alla ansökningar för att hitta de som bäst stämmer överens med kravprofilen. Utvalda kandidater får sedan göra olika tester för att vi tidigt ska få en uppfattning om hur väl de stämmer in på kravprofilen. Bäst resultat får du alltid när ansökningarna är anonymiserade och enbart bedöms utifrån kompetens och potential. Här tar vi hjälp av vår digitala administrativa kollega roboten Glenn som är tränad i digital rekrytering och personlig kommunikation. Vi jobbar med en kompetensbaserad och fördomsfri metod där skallkrav (minimikrav) och personlighetstester är en del av urvalsarbetet, oavsett om det är en specialist- eller chefsrekrytering. För att kunna sålla effektivt använder vi oss av tester tidigt i processen. Vi är också noga med att återkoppla till de kandidater som inte har gått vidare.

Matchning

När vi nu har fått en tydligare bild av våra kandidater kontaktar vi dem för en kort intervju per telefon. Känns allt fortsatt bra blir nästa steg en längre kompetensbaserad intervju hos oss på KIMM. Intervjuerna är ett komplement till testresultatet för att säkerställa att kandidaten verkligen har rätt egenskaper och kompetens.

Presentation

Vi presenterar 2-3 utvalda kandidater för er med en kort sammanfattning från vår intervju och återkopplar på de tester kandidaten utfört. Därefter får ni intervjua de utvalda kandidaterna på plats hos oss på KIMM eller hos er. Kom ihåg att vara väl förberedd inför intervjun och sälja in arbetsplatsen på ett bra och realistiskt sätt! Här sätts förväntningarna från kandidatens sida.

Case

Ett bra sätt att ta reda på om din kandidat är ”all that” är att ge hen ett skarpt arbetsprov, fokuserat inom just marknad och kommunikation. Vi på KIMM hjälper dig att utforma arbetsprovet så att det blir relevant i just din process.

Referenser

Vi rekryterar kompetensbaserat hela vägen. För att få så objektiva referenser som möjligt jobbar vi med en digital app där referenspersonerna får uttala sig om de viktigaste kompetenserna vi tagit fram tillsammans med dig. Vi tar alltid två referenser, varav minst en tidigare chef.

Uppföljning

När ni kommit överens, skrivit avtal och rekryteringen är slutförd följer vi upp processen med både dig och din nya medarbetare efter en månad och efter fem månader för att säkerställa att allt fungerar och att båda parter är nöjda med rekryteringsprocessen. Skulle det inte fungera så bra som vi hade tänkt oss har vi alltid en garantiperiod på sex månader. En rekryteringsprocess hos oss tar mellan fyra till sex veckor.

Jag är otroligt stolt över de rekryteringar som jag haft glädjen att göra tillsammans med Ann-Christine Stafwerfeldt och Anna Jeppsson Blomberg på KIMM/Wise. Tack vare en proffsig process som säkrar både rätt kompetens och personlighet som stämmer med just vår kultur har vi anställt två riktiga stjärnor i min enhet som går från klarhet till klarhet här hos oss. Som uppdragsgivare upplevde jag också att såväl våra som kandidaternas bästa togs om hand på ett bra sätt.

Malin Forkman, Chef Kommunikationsutveckling på Systembolaget

Vi hjälper dig hitta din nästa kollega inom marknadsföring och kommunikation!

Dags att rekrytera till marknad- eller kommunkationsavdelningen? Kanske behöver du bara stöd kring en del av rekryteringen, eller är ute efter ett bollplank för att kunna fatta rätt beslut? Hör av dig till oss på KIMM!

Kontakta oss

Läs mer om oss