Rekrytering

Behöver du hjälp att attrahera och anställa nya medarbetare inom marknad & kommunikation? Är du mån om ditt arbetsgivarvarumärke? När du anlitar oss för en rekrytering garanterar vi kvalitet och personligt bemötande genom hela processen och har alltid dig, ditt arbetsgivarvarumärke och kandidatupplevelsen i fokus.

Under en rekryteringsprocess blir ditt arbetsgivarvarumärke oerhört viktigt. Vi ser fram emot att förvalta ditt varumärke under rekryteringsprocessen och se till att det kommuniceras ut rätt och att alla kandidater får besked om hur processen framskrider. Det är viktigt för oss.

På KIMM jobbar vi ständigt med att utveckla oss själva och våra kunder inom frågor som rör mångfald. Vi vill utmana våra kunder och ibland föreslår vi därför kandidater som våra kunder kanske vid första anblick inte ser matchar den aktuella rollen. Självklart går kompetens först – men det kan vara svårt att bedöma kompetens och potential om man inte har vanan inne. Eftersom vi på KIMM är specialister på personbedömning och därmed på att bedöma personers potential så kan vi se det som andra inte ser. Det gagnar både den enskilde kandidaten men också näringslivet i stort då mixade grupper av människor med olika bakgrund, åldrar och förutsättningar tenderar att leverera goda resultat och skapa intressanta arbetsplatser.

 

Kontakta oss

Läs mer om oss

Vår rekryteringsprocess

Så här kan det se ut när du samarbetar med oss, men vi skräddarsyr alltid vår process utifrån de krav som ställs på rollen och våra kunders behov.

Kravprofil

Vi går igenom dina behov, alla tänkbara krav och identifierar det som är avgörande vad gäller utbildning, bakgrund och personliga egenskaper för att lyckas i den aktuella rollen. Vi får en förståelse för din verksamhet utifrån ett affärsmässigt perspektiv och skapar en långsiktig lösning genom att ta del av både ert nuläge och era framtidsplaner. Självklart sätter vi upp en tydlig projektplan och sköter all administration kring denna.

Speeddejting

Nu kanske du blir nyfiken. Vad är speeddejting för något och vad ska det vara bra för? Hör av dig så berättar vi gärna mer om ett av de steg i vår process som vi tycker är viktigast.

Attraktion

På KIMM arbetar vi med annonserad rekrytering i kombination med search i våra nätverk. Vi är övertygade om att det är den optimala metoden för att attrahera motiverade och kvalificerade kandidater. En annonserad rekrytering kan också stärka ditt varumärke. Vi utformar en annons tillsammans med dig och hjälper dig samtidigt att hitta de rätta kanalerna att synas i.

Tester och urval

Vi börjar med att gallra bland alla ansökningar för att hitta de som bäst stämmer överens med kravprofilen. Utvalda kandidater får sedan göra olika tester för att vi tidigt ska få en uppfattning om hur väl de stämmer in på kravprofilen.

Matchning

När vi nu har vi fått en tydligare bild av våra kandidater, kontaktar vi dem för en kort intervju per telefon. Känns allt fortsatt bra så blir nästa steg en längre kompetensbaserad intervju hos oss på KIMM.

Presentation

Vi presenterar 2-3 utvalda kandidater för er med en kort sammanfattning från vår intervju och återkopplar på de tester kandidaten utfört. Därefter får ni intervjua de utvalda kandidaterna på plats hos oss på KIMM eller hos er.

Case

Ett grymt bra sätt att ta reda på om din kandidat är ”all that” är att ge hen ett skarpt arbetsprov. Vi på KIMM hjälper dig som kund att utforma arbetsprovet så att det blir relevant i just din process.

Referenser

När slutkandidaten är vald tar vi alltid tre referenser, varav minst en tidigare chef. En rekryteringsprocess hos oss tar mellan 4-6 veckor.

Uppföljning

Som en del av vår process följer vi upp efter 1 månad respektive 5 månader. Då träffar vi både dig och kandidaten för att veta hur det har gått och för att hjälpa er ytterligare om ni är i behov av det.  Det tycker vi är roligt och vi är måna om våra relationer med både dig som kund och även våra kandidater! Dessutom har vi alltid 6 månaders garanti på våra rekryteringar.

Jag är otroligt stolt över de rekryteringar som jag haft glädjen att göra tillsammans med Ann-Christine Stafwerfeldt och Anna Jeppsson Blomberg på KIMM/Wise. Tack vare en proffsig process som säkrar både rätt kompetens och personlighet som stämmer med just vår kultur har vi anställt två riktiga stjärnor i min enhet som går från klarhet till klarhet här hos oss. Som uppdragsgivare upplevde jag också att såväl våra som kandidaternas bästa togs om hand på ett bra sätt.

Malin Forkman Chef Kommunikationsutveckling, Systembolaget