Rekrytering

Behöver du hjälp att attrahera och anställa nya medarbetare inom marknad & kommunikation? Är du mån om ditt arbetsgivarvarumärke? När du anlitar oss för en rekrytering garanterar vi kvalitet och personligt bemötande genom hela processen och har alltid dig, ditt arbetsgivarvarumärke och kandidatupplevelsen i fokus.

Under en rekryteringsprocess blir ditt arbetsgivarvarumärke oerhört viktigt. Vi ser fram emot att förvalta ditt varumärke under rekryteringsprocessen och se till att det kommuniceras ut rätt och att alla kandidater får besked om hur processen framskrider. Det är viktigt för oss.

På KIMM jobbar vi ständigt med att utveckla oss själva och våra kunder inom frågor som rör mångfald. Vi vill utmana våra kunder och ibland föreslår vi därför kandidater som de kanske vid första anblick inte ser matchar den aktuella rollen. Självklart går kompetens först – men det kan vara svårt att bedöma kompetens och potential om man inte har vanan inne. Eftersom vi på KIMM är specialister på personbedömning så kan vi se det som andra inte ser. Det gagnar både den enskilde kandidaten men också näringslivet i stort då mixade grupper av människor med olika bakgrund, åldrar och förutsättningar tenderar att leverera goda resultat och skapa intressanta arbetsplatser.

 

Kontakta oss